התמחויות

tkLOe7nnQ7mnMsiuijBy_hm

 

Strategy
ניתוח אסטרטגי
בניית תוכניות אסטרטגיות
פיתוח עסקי
איתור הזדמנויות ושווקים
מחקרי שוק
Benchmark

System
ייעוץ ארגוני
ייעוץ עיסקי
ארגון ושיטות מדידה ובקרה
תוכניות התייעלות

People
הנעת מנהלים ועובדים
בניית גיבוש וחיזוק צוותי ההנהלה הבכירה ודרגי ביניים
ליווי אישי למנכ"לים, מנהלים בכירים או דרג ביניים
ניהול משברים

Perform
בניית תוכנית עבודה
בניית תקציב שנתי/חמש שנתי
שדרוג וחיזוק מערכי מכירות
ניהול תהליכי הפקת לקחים
השבחת כוח מכירות
ניהול מערכי מכירות ושירות B2C ו B2B
ניהול רשתות קמעוניות, הקמת סניפים חדשים וחיזוק סניפים חלשים
ניהול משברים

Results
בניית מערכי תגמול
בניית כלים לפיקוח ומעקב אחר תוצאות
ניהול תהליכי הפקת לקחים
ניהול תהליכי תכנון מול ביצוע